M E D L E M S K A P

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

MEDLEMSKAP


Peter Triantos Second Gallery Opening Art Show 'CURRENCY', July 2015, Pt0275, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Triantos_Second_Gallery_Opening_Art_Show_%27CURRENCY%27.jpg, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Peter_Triantos_Second_Gallery_Opening_Art_Show_%27CURRENCY%27.jpg

MEDLEMSAVGIFTEN

är 250 kr (familjemedlemskap 350 kr, endast ordinarie medlemmar deltar i konstlotteridragningarna).

Betala medlemsavgiften till bankgiro 405-6594 eller via Swish 123 631 09 16.

Medlemsansvarig: Eva Jonsson, ejo@biodev.se.

Glöm inte att meddela ändrad mejladress, annars når vi dig inte om du t .ex. har vunnit i någon dragning.


NY MEDLEM

Fyll i medlemsansökan och betala in medlemsavgiften till bankgiro 405-6594. Uppge namn och adress på inbetalningen.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!


MEDLEMSANSÖKAN