M E D L E M S G Å V A

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

MEDLEMSGÅVAN


Kerstin Wellbro: Zebra i nöd, 2017, speciellt för Sjukvårdens konstförening i Helsingborg.

ORIGINALKONST TILL ALLA MEDLEMMAR


MEDLEMSGÅVAN delas ut minst vart tredje år till alla medlemmar. Den består av ett grafiskt blad eller ett annat originalkonstverk av en konstnär som är verksam i framförallt Skåne.


2014 bestod den av tre grafiska blad av konstnären Emilia Bjuvrell från Helsingborg. Jubileumsåret 2011 stod Yoshio Nakajima, Raus stenkärlsfabrik Art Center, för medlemsgåvan. 


Den senaste medlemsgåvan, 2017, utfördes av bjärekonstnären Kerstin Wellbro. Den trycktes i tre serigrafiska upplagor speciellt för Sjukvårdens konstförening. En av upplagorna var "Zebra i nöd" ovan.