M E D L E M S G Å V A N

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

MEDLEMSGÅVAN 2021


UTLÄMNING AV MEDLEMSGÅVA OCH JUBILEUMSSKRIFT

Vi har utlämning av medlemsgåvan till de som ännu inte har fått den torsdag 27/1 och måndag 31/1, kl 11.00-14.00 i Olympiahusets entré.