K O N S T L O T T E R I E T

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONSTLOTTERIET 2020


Bengt Wallberg, Allegro non troppo, 1997

GRATTIS!

Grattis alla vinnare i Konstlotteriet!

Dragningen i årets konstlotteri är nu genomförd. 30 vinnare har dragits och 30 konstverk av konstnärer som Mats Månsson, Katinka Husberg och Erland Cullberg i olika tekniker och genrer har valts ut som vinster.


OM KONSTLOTTERIET

Konstlotteriet är konstföreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av målningar, teckningar, grafiska tryck och andra objekt av konstnärer som är verksamma i Skåne.  Vinnar- och vinstlista offentliggörs i början av november.VINSTVALSLOTTERI

Konstlotteriet är ett vinstvalslotteri. Vid vinstutdelningen väljer först vinnare nummer ett sin vinst bland alla vinsterna sedan väljer vinnare nummer två sin bland de resterande vinsterna och så vidare. Vinstnummer och vinnarnummer hör inte ihop. Den som inte kan närvara har möjlighet att utse ett ombud.


VINNARE I KONSTLOTTERIET 2020

VINSTLISTA FÖR KONSTLOTTERIET 2020