K O N S T L O T T E R I

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONSTLOTTERIET 2019


Jan Håfström. Who is Mr Walker. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Who_is_Mr_Walker.jpg. Larske / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). En färgetsning av Jan Håfström var förstavinsten i 2019 års konstlotteri.

VINNARE OCH VINSTLISTA


VINNARNA I KONSTLOTTERIET, konstföreningens årliga medlemslotteri, offentliggörs i början av november. Vinsterna består av målningar, teckningar, grafiska tryck och andra objekt av konstnärer verksamma i regionen.

UTSTÄLLNING av vinsterna på Medicinhistoriska muséet. Öppettider: tisdagarna 5 och 12 november kl. 10.00-14.00 och torsdagarna 7 och 14 november  kl. 13.00-17.00.

VINSTUTDELNING på Medicinhistoriska muséet torsdag 14 november kl. 17.30, muséets övre plan.


VINSTVALSLOTTERI. Konstlotteriet är ett vinstvalslotteri. Vid vinstutdelningen väljer först vinnare nummer ett sin vinst bland alla vinsterna på vinstlistan, sedan väljer vinnare nummer två sin vinst bland de resterande vinsterna och så vidare. Vinstnummer och vinnarnummer hör inte ihop.

Den som inte kan närvara har möjlighet att utse ett ombud. Har man inte utsett något ombud tilldelas man vinst i vinnarordning efter att alla närvarande har valt. Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften senast den siste oktober deltar i utlottningen. Man har fyra veckor på sig att hämta ut vinsten.


VINSTLISTA 2019 >


VINNARE 2019


1 Gunilla Pallin 637

2 Eva N Björklund 256

3 Christine Leontini 74 

4 Gabriella Havel 48 

5 Åsa Svensson 721 

6 Christine Kullander 332 

7 Sussan Eklund 694 

8 Anders Isacsson 749 

9 Jenny Tillberg 512 

10 Carina Tordai 233 

11 Jan-Erik Svensson 232 

12 Ingrid Ahlinder 123 

13 Malin Hulthen 298 

14 Marie-Lousi Löfqvist 428 

15 Nina Vult von Steien 564 

16 Christine Svensson 274 

17 Karin Wennborn 486 

18 Anders Johansson 491 

19 Karin Thunberg 606 

20 Doriana Valenta 125 

21 Gulli Olsson Sandin 669

22 Maria Hellström 748

23 Ingrid Andersson 732

24 Anette Duarte 53

25 Bo Alkestrand 605

26 Mats Widgren 408

27 Malin Karlemark 471

28 Margurita Dietsche 382

29 Birgitta Frank 46

30 Anna-Lena Cederwall 591

31 Birgitta Ahlin 731

32 Stig Ullmark 565

33 Lovisa Jakobsson 57

34 Ann-Charlott Månsson 136

35 Fredrik Jonsson 159

36 Per Mauritzson 179

37 Anders Lindhal 541

38 Eva Lindfors 188

39 Åke Hallqvist 746

40 Janet Svensson 443

41 Birgit Mårtensson 478

42 Åsa Orrliden-Strid 18

43 Ole Jensen 234

44 Ali Hammoura 23

45 Inger Leth-Modie 575

46 Mia Andersson 370

47 Elisabeth Melander 12

48 Katarina Hoffer 472

49 Ann-Katrine Olsson 175

50 Catarina Nattodag 231