K O N S T L O T T E R I E T

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONSTLOTTERIET 2021


Förstavinsten i årets konstlotteri är en färgetsning av Jan Håfström, Who is Mr Walker?, staty av Jan Håfström i Järnvägsparken, Stockholm, Larske, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Who_is_Mr_Walker.jpg, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Who_is_Mr_Walker.jpg

VINSTUTSTÄLLNING OCH VINSTUTDELNING

Visning av årets vinster i Medicinhistoriska muséet, Bergaliden 20.

Tisdagen 16 november mellan kl 10:00 och kl 14:00. Torsdagen 18 november november mellan kl 13:00 och kl. 17:30.

Utlämning av vinster i Medicinhistoriska museet.
Torsdagen 18 november kl 17:30. 
Vinnare eller ombud för vinnare väljer i tur och ordning. Frågor? Välkommen kontakta ordförande Jeanette Törnkvist, 073-339 97 09.


OM KONSTLOTTERIET

Konstlotteriet är konstföreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av målningar, teckningar, grafiska tryck och andra objekt av konstnärer som är verksamma i Skåne.  Vinnar- och vinstlista offentliggörs i början av november.


VINSTVALSLOTTERI

Konstlotteriet är ett vinstvalslotteri. Vid vinstutdelningen väljer först vinnare nummer ett sin vinst bland alla vinsterna sedan väljer vinnare nummer två sin bland de resterande vinsterna och så vidare. Vinstnummer och vinnarnummer hör inte ihop. Den som inte kan närvara har möjlighet att utse ett ombud.


VINNARE 2021 >   VINSTER 2021 >