S T A R T

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

______________________________________________________________________

20

11

40

ÅR

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018

 

 

 

 

KONST FÖR ALLA

 

Louise Bourgeois

FÖLJ MED TILL KONSTEN

 

Sjukvårdens konstförening vill ge aktuella och givande konstupplevelser till medlemmarna. Vi gör utflykter till konstmuséer och besöker konstnärer i deras ateljéer. Vi ordnar ambitiöst upplagda konstresor och intressanta föredrag. Föreningen är öppen för alla som är eller har varit anställda inom sjukvården i Helsingborg. Allmänheten är välkommen att delta i mån av plats.

___________________________________

 

VÅRPROGRAM 2019

 

Skissernas museum. Internationella salen. Bengt Oberger [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

JANUARI-MAJ

 

Ur innehållet: besök hos Atelje Larsen, en av landets skickligaste konsttryckare. "Tankar om Dunkers", ett föredrag av Gunilla Lewerentz, Dunkers nya verksamhetschef.

Ateljébesök hos keramikern Cecilia Kraitz i Båstad. "Helsingborg - en stad på gränsen", ett kulturhistoriskt föredrag av stads-antikvarie Pelle Johansson.

___________________________________

 

KONCEPTKONST FÖREDRAG AV CONNY BLOM

 

Wolf Vostell, Goethe Heute, 1967. Dani2012x6 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

TISDAG 29 JANUARI

 

“Konceptkonst eller konceptuell konst är en konstform, som huvudsakligen utvecklades under 1960-talets andra hälft i USA och Europa. Begreppet lanserades 1961 av den amerikanske konstnären Henry Flynt. Det är en konstform baserad på att idén, eller konceptet, tar överhanden över materiella eller estetiska överväganden.”

___________________________________

 

MÅNADENS VINST JANUARI

 

Anders Medstrand. Källa: ebay.

ETSNING AV ANDERS MEDSTRAND

 

Vinnare är Sten Kristofersson. Varje månad dras Månadens vinst. Vinsten är en målning, ett grafiskt blad eller en teckning av en lokal konstnär. Alla medlemmar som inte har vunnit i det senaste Konstlotteriet eller fått Månadens vinst de senaste fem åren deltar i utlottningen. Vinsten ställs ut i Lasarettets bibliotek.

___________________________________

 

GRÄNSSTAD FÖREDRAG AV PELLE JOHANSSON

 

Helsingborg 1568. ‘-’ [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

TISDAG 5 FEBRUARI

 

Helsingborg - en stad på gränsen. Stadsantikvarie Pelle Johansson från Kulturmagasinet håller ett kulturhistoriskt föredrag om Helsingborgs många kontakter med omvärlden från medeltiden till 1870-

talet och hur dessa har påverkat staden. Föredrag på Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, kl 18.30.

 

___________________________________

 

ATELJE LARSEN ATELJÉBESÖK

 

Atelje Larsen. Källa: ateljelarsen.com

ONSDAG 27 FEBRUARI

 

Ole Larsen, en av Sveriges skickligaste konsttryckare, hälsar oss välkomna och berättar om konsttrycktekniken och om sitt samarbete med olika konstnärer. Han berättar också om aktuella projekt i ateljén och ger oss en praktisk förevisning av hur en tryckning går till. Obs! Föranmälan, endast 20 personer kan delta.

 

___________________________________