K O N T A K T

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

STYRELSE


2019-2020


Elsa-Maria Wallberg, ordförande

Jeanette Törnkvist, vice ordförande

Georg Wahl, konstinköp

Ulla Hellström, sekreterare

Britt-Marie Svensson, vice sekreterare

Eva Jonsson, kassör

Mats Widgren, vice kassör

Jan-Erik Svensson, annonsering

Eva Möller, marknadsföring



KONTAKT


Elsa-Maria Wallberg, ordförande

076-187 69 52

elsa-maria.wallberg@telia.com


Jeanette Törnkvist, vice ordförande

073-339 97 09

jeanette.tornkvist@live.se


Sjukvårdens Konstförening

c/o Elsa-Maria Wallberg

Fagottgatan 6

252 71 Råå


webb

johanwllbrg@live.com


bankgiro 405-6594