A L L M Ä N H E T E N

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

OM DU INTE ÄR MEDLEM


kan du delta i föreningens aktiviteter om det finns plats. När  föranmälan krävs sätts du på en väntelista - efter anmälningstidens utgång och när samtliga anmälda medlemmar fått  plats tilldelas du  plats efter listans turordning. Du betalar för aktivitet där ingen avgift utgår för föreningsmedlem: 50 kronor, aktivitet där avgift utgår för föreningsmedlem: samma avgift som medlem + 10%, dock lägst 50 och högst 500 kronor.