P R O G R A M

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

PROGRAM VÅREN 2020


ONSDAG 29 JAN

DUNKERS KULTURHUS. ”UNG SVENSK FORM - Special Edition Dunkers kulturhus" syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. Tillsammans har medarbetare från Svensk Form och Dunkers kulturhus arbetat fram ett innehållskoncept och gjort ett urval på ett trettiotal bidrag från de senaste fem årens juryutvalda bidrag i Ung Svensk Form. Resultatet blir en omfattande och formsprakande utställning om svensk form idag och inför framtiden.

Vi möts kl 18.00 på Dunkers kulturhus. Föreningen bjuder på guidning och entréavgift, tänk på att ta med ev kulturkort/kulturarvskort. Anmälan till Elsa-Maria Wallberg, 076-187 69 52, från 15/01 – 23/01. Ingen avgift för medlem (är du inte medlem, se under program).


ONSDAG 26 FEB

BILDFÖREDRAG AV FOTOGRAF TOMAS MONTELIUS 

Ett bildföredrag av helsingborgsfotografen Tomas Montelius.

Tomas Montelius skriver själv: “Helsingborgare som sedan mer än 20 år bott och verkat i Kvidinge. Press- och reportagefotograf, utbildad på DN/Expressen, Stenbergs Bilder, Malmö.

Anställd under en 20-årsperiod vid Helsingborgs Dagblad. Parallellt med arbetet på HD, teaterfotograf under 17 år vid Helsingborgs Stadsteater.” 

Tomas Montelius främsta inspirationskälla är den franske fotografen Henri Cartier-Bresson. Hans bilder ligger också surrealisterna nära.

Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, kl 18.30. Ingen föranmälan. Ingen avgift för medlem (är du inte medlem, se under program).


TISDAG 17 MAR

ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG. "DET NYA HELSINGBORG", stadsarkitekt Konrad Ek berättar efter årsmötet om stadens utveckling och arkitektur. Frågor som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars. Detta program är att anse som kallelse till årsmötet. Ärendelistan redovisas på årsmötet.

Kärnpunkten,Nedre Långvinkelsgatan 26, kl 17.30. Vi har lotteri med fina vinster och föreningen bjuder på förtäring. Ingen föranmälan. Ingen avgift för medlem (är du inte medlem, se under program). INSTÄLLT 


ONSDAG 8 APR

ATELJÉBESÖK HOS MAJLIS PERSSON. Konstnären Majlis Persson som arbetar med bildväv och digitala fotomontage/grafik berättar om sitt bildskapande där uråldrigt hantverk möter modern teknik.

Möllegatan 19, Munka Ljungby. Samling på f d Nicolaiskolans parkering för samåkning. Avfärd kl 17.15. Anmälan till Elsa-Maria Wallberg, 076-187 69 52, från 20/3-28/3. Samåkningsavgift 35 kronor. INSTÄLLT 


27-31 MAJ

KONST- OCH KULTURRESA TILL LISSABON

Årets konst och kulturresa går till vackra och atmosfärrika Lissabon. Vi bor på förnämligt 4-stjärnigt hotell och en svensktalande guide är med oss under hela resan. Vi besöker flera fantastiska muséer med både modern och äldre konst och kommer att se några av Lissabons viktigaste arkitektoniska landmärken. Anmälningstiden har utgått. FRAMFLYTTAD