P R O G R A M

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

PROGRAM VÅREN 2022


MARTIN SCHIBLI OM LARS VILKS

15/2 18.00 Föreläsning på Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26.

”Mellan romantik och konceptkonst”, Martin Schibli, konsthistoriker och utställningskurator, föreläser om konstnären, konstvetaren, författaren och debattören Lars Vilks.

Anmälan till Jeanette Törnkvist, 0733-39 97 09, senast 8/2.


Lars Vilks var bland annat känd för sitt kontroversiella konstverk Nimis, placerat i Kullabergs naturreservat alternativt i den av Vilks skapade staten Ladonien, där även hans bokverk Arx finns att beskåda. Andra kontroversiella konstverk var hans teckning av Muhammed som rondellhund och den så kallade Judesuggan. Han gjorde även världens största rondellhund. (WIKIPEDIA)


ÅRSMÖTE - KONRAD EK OM "DET NYA HELSINGBORG"

16/3 17.30 Årsmöte med sedvanliga förhandlingar på Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26.

Konrad Ek, stadsarkitekt Helsingborgs stad, föreläser om ”Det nya Helsingborg”.Anmälan till Jeanette Törnkvist, 0733-39 97 09, senast 8/3.


ATELJEBESÖK HOS INGA BJÖRSTEDT

6/4 17.30 Ateljébesök hos Inga Björstedt, en spännande konstnär med rötter i Japan. Onsdag 6 april. Samling på Nikolaiskolans parkering för samåkning till Ryavägen 40, Vallåkra. Avfärd 17.30, samåkningsavgift 35 kr. Anmälan till Jeanette Törnkvist, 073-339 97 09, senast 29/3.


ULLA TENGBERG OM "NÅGRA IDAG VERKSAMMA SVENSKA KONSTNÄRER"

26/4 18.00 Föreläsning. ”Några idag verksamma svenska konstnärer”. Föreläsning av konstvetare Ulla Tengberg. Tisdag 26 april 18.00, på Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26. Anmälan till Jeanette Törnkvist, 073-339 97 09, senast 15/4.