F L Y T T / P E N S I O N

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

HAR DU BYTT ARBETSPLATS

ELLER GÅTT I PENSION?


Tänk på att när man lämnar sjukvårdsdistriktet vid flytt eller pensionering dras inte längre avgiften för medlemskapet på lönen utan man får själv göra en bankgiroinbetalning om man vill fortsätta att vara medlem. Betala nästföljande år efter flytt eller pensionering till bankgiro 405-6594, uppge namn och adress.


OBS! Meddela oss om du byter e-postadress!