M E D L E M S K A P

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

BLI MEDLEM!


Yoshio Nakajima målar inför publik

KONSTRESOR, UTFLYKTER OCH FÖREDRAG


TA DEL AV aktuella och spännande konstupplevelser. Besök på konstmuséer, gallerier och hos konstnärer. Innehållsrika konst- och kulturresor med kunniga reseledare. Intressanta föredrag. Delta i det årliga konstlotteriet och få en medlemsgåva minst vart tredje år. Föreningen är öppen för alla som är eller har varit sysselsatta i verksamhet som hänförs eller har anknytning till hälso- och sjukvård i Helsingborg med omnejd.MEDLEMSAVGIFTEN ÄR 250 KR/ÅR.

OBS! Fr o m 2020 kommer medlemsavgiften inte längre att dras från lönen. Betala istället in avgiften till bankgiro 405-6594. Skriv namn och adress på inbetalningen.

Genom ett tillägg på 100 kronor kan en anhörig bli "familjemedlem". "Familjemedlemmar" deltar inte i konstlotteriet. 


FÖR ATT DELTA I KONSTLOTTERIET måste medlemsavgiften vara betald senast den 15 oktober.


NÄR DU GÅR I PENSION ELLER SLUTAR arbeta kan du fortsätta att vara medlem. Betala in till ovan angivet bankgiro i början av året. Skriv namn och adress på inbetalningen.


Utträde ur konstföreningen. Vill du inte vara medlem längre, skriv ett kort meddelande till sekreteraren@sjukvardenskonstforening.se.


OBS! Meddela oss om du byter e-postadress!
BLI MEDLEM! Fyll i medlemsansökan och betala in medlemsavgiften till

bankgiro 405-6594. Skriv namn och adress på inbetalningen.MEDLEMSANSÖKAN