M Å N A D S V I N S T

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

MÅNADENS VINST MARS


Lis Kläpp. Älg. Källa: auctionet.com.

MÅNADENS vinnare är Inga Lill Berteling. Vinsten är en litografi av Lis Kläpp.
Lis Kläpp skriver själv: "Jag arbetar med abstrakt måleri, ett slags berättande med förenklade symboler oftast av djur, hus, träd och gestalter. Målningarna är abstrakta minnesbilder eller känslominnen. Färgen har stor betydelse men även rörelsen och rytmen. Jag upplever färgen som musikaliska klanger som jag vill ladda med stämningar och känslor." (Källa:lisklapp.com, bilden härintill är inte vinsten.)


UPPEHÅLL i Månadens vinst. Månadens vinst kommer att pausas tills vidare eftersom den praktiska hanteringen skulle innebära en smittorisk. Vi återkommer med nya dragningar när faran är över. VINNARE OCH VINSTER 2020


JANUARI: Weronica Örn, litografi av Mikael Kihlman.

FEBRUARI: Ola Rosén, litografi av Gunnar Larsson

MARS: Inga Lill Berteling, litografi av Lis Kläpp