M Å N A D S V I N S T E N

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

MÅNADENS VINST JANUARI


Mikael Kihlman porträtt. Mickemikael [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

WERONICA ÖRN är månadens vinnare. Grattis! Vinsten är en litografi av Mikael Kihlman.

Mikael Kihlman är av finlandssvensk släkt från Helsingfors och Ekenäs och är verksam som målare och grafiker. Sedan 1979 är han bosatt i Stockholm. Som grafiker är han främst känd för sina svartvita koppargrafiska verk i tekniken torrnål, ofta med motiv influerade av hans många resor i framför allt Östeuropa. För sin grafik har Kihlman tilldelats ett flertal internationella priser och utmärkelser.

Sedan 2004 är Kihlman ordförande i Fridellsällskapet, ett sällskap som sprider kunskap och information om den svenske grafikern Axel Fridell. Han är sedan 2009 vice ordförande i Föreningen för Grafisk Konst. Sedan många år är Kihlman aktiv även i Grafikens Hus, som ledamot av styrelsen för Grafikens Hus AB, men även som kurator för en mängd utställningar. Tillsammans med Karl Haskel ansvarade han bland annat för de årliga utställningarna Ur H.M. Konungens grafiksamling på Grafikens Hus mellan 2005 och 2011. KÄLLA: WIKIPEDIA


VINNARE OCH VINSTER 2020


JANUARI: Weronica Örn, litografi av Mikael Kihlman.