A K T U E L L T

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

DIN KONSTFÖRENING


Yayoi Kusama. Yellow Pumpkin, Naoshima (Japan). Ciakpicz [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

VÄLKOMMEN till aktuella och spännande konstupplevelser. Besök på konstmuséer, gallerier och hos konstnärer. Innehållsrika konstresor med kunniga reseledare. Intressanta föredrag. Föreningen är öppen för alla som är eller har varit anställda inom sjukvården i Helsingborg. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Bli medlem!
"UNG SVENSK FORM" ONSDAG 29 JAN


Dunkers kulturhus. Foto: Ole Jais

DUNKERS KULTURHUS. Utställningen ”Ung Svensk Form - Special Edition Dunkers kulturhus" syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. Tillsammans har medarbetare från Svensk Form och Dunkers kulturhus arbetat fram ett innehållskoncept och gjort ett urval på ett trettiotal bidrag från de senaste fem årens juryutvalda bidrag i Ung Svensk Form. Resultatet blir en omfattande och formsprakande utställning om svensk form idag och inför framtiden.

Vi möts kl 18.00 på Dunkers kulturhus. Föreningen bjuder på guidning och entréavgift. LÄS MER"EN RICHTER FÖR 300 MILJONER" ONSDAG 26 FEB


Gerhard Richter, Woods (1), 2005 1/13/18 #moma. Sharon Mollerus [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

FÖREDRAG. ”Får det lov att vara en Richter för 300 miljoner”. Martin Schibli, konstvetare och curator, berättar initierat om den globala konstmarknaden som omsätter ca 500 miljarder årligen samtidigt som den är en av de mest oreglerade marknaderna. Hur fungerar marknaden? Kommer en krasch? Vilka är köparna?

Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, kl 18.30. Ingen föranmälan. Ingen avgift för medlem (är du inte medlem, se under program).

ÅRSMÖTE / FÖREDRAG TISDAG 17 MAR


Ångfärjan - förslag från Jais Arkitekter.

"DET NYA HELSINGBORG"

Stadsarkitekt Konrad Ek berättar efter årsmötet om stadens utveckling och arkitektur. Frågor som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars. Detta program är att anse som kallelse till årsmötet. Ärendelistan redovisas på årsmötet.

Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, kl 17.30. Vi har lotteri med fina vinster och föreningen bjuder på förtäring. Ingen föranmälan. Ingen avgift för medlem (är du inte medlem, se under program). 
MAJLIS PERSSON ONSDAG 8 APR


Majlis Persson. Jag talar med konsten. auctionet.com

ATELJÉBESÖK hos konstnären Majlis Persson. 

Majlis Persson som arbetar med bildväv och digitala fotomontage/grafik berättar om sitt bildskapande där uråldrigt hantverk möter modern teknik.

Möllegatan 19, Munka Ljungby. Samling på f d Nicolaiskolans parkering för samåkning. Avfärd kl 17.15. Anmälan till Elsa-Maria Wallberg, 076-187 69 52, från 20/3-28/3. Samåkningsavgift 35 kronor.

Mikael Kihlman porträtt. Mickemikael [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

MÅNADENS VINST

JANUARI

WERONICA ÖRN är månadens vinnare. Grattis! Vinsten är en litografi av Mikael Kihlman.

Mikael Kihlman är av finlandssvensk släkt från Helsingfors och Ekenäs och är verksam som målare och grafiker. Sedan 1979 är han bosatt i Stockholm. Som grafiker är han främst känd för sina svartvita koppargrafiska verk i tekniken torrnål, ofta med motiv influerade av hans många resor i framför allt Östeuropa. För sin grafik har Kihlman tilldelats ett flertal... LÄS MER