S T Y R E L S E / K O N T A K T

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

_________________________________________________________________________

20

16

45

ÅR

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018

 

 

 

 

STYRELSE

 

2017/2018

 

Elsa-Maria Wallberg, ordförande

Vakant, vice ordförande

Georg Wahl, konstinköp

Gunilla Johansson, sekreterare

Jeanette Törnkvist, vice sekreterare

Eva Jonsson, kassör

Mats Widgren, vice kassör

Jan-Erik Svensson, annonsering

Eva Möller, marknadsföring

_____________________________________________________

 

KONTAKT

 

Elsa-Maria Wallberg

042-26 21 54, 076-187 69 52

elsa-maria.wallberg@telia.com

Sjukvårdens konstförening i Helsingborg

c/o Elsa-Maria Wallberg

Fagottgatan 6

252 71 Råå

 

 

bankgiro 405-6594

_____________________________________________________