OM DU INTE ÄR MEDLEM

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

______________________________________________________________________

20

11

40

ÅR

OM DU INTE ÄR MEDLEM

 

kan du delta i föreningens aktiviteter om det finns plats. När föranmälan krävs sätts du på en väntelista - efter anmälningstidens utgång och när samtliga anmälda medlemmar fått plats tilldelas du plats efter listans turordning. Du betalar för aktivitet där ingen avgift utgår för föreningsmedlem: 50 kronor, aktivitet där avgift utgår för föreningsmedlem: samma avgift som medlem + 10%, dock lägst 50 och högst 500 kronor.

___________________________________

 

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018