M E D L E M S K A PSJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

BLI MEDLEM!


Yoshio Nakajima målar inför publik

KONSTRESOR, UTFLYKTER OCH FÖREDRAG


Ta del av aktuella och spännande konstupplevelser. Besök på konstmuséer, gallerier och hos konstnärer. Innehållsrika konst- och kulturresor med kunniga reseledare. Intressanta föredrag. Delta i det årliga konstlotteriet och få en medlemsgåva minst vart tredje år. Föreningen är öppen för alla som är eller har varit anställda inom sjukvården i Helsingborg. Bli medlem!


MEDLEMSAVGIFTEN ÄR 250 KR/ÅR.

(För ytterligare 100 kronor får en anhörig bli Familjemedlem, Familjemedlem deltar inte i konstlotteriet.)


ANSTÄLLDA AV REGION SKÅNE betalar medlemsavgift genom ett årligt avdrag på lönen i februari. (Den som blir medlem efter februari måste själv betala avgiften för det första året till föreningens bankgiro 405-6594. Fyll i namn och adress på inbetalningskortet.)


NÄR DU GÅR I PENSION ELLER SLUTAR arbeta i sjukvårdsdistriktet och vill fortsätta att vara medlem eller är privat eller kommunalt anställd, måste du själv betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro 405-6594. Fyll i namn och adress på inbetalningskortet. Tänk på att meddela ändrad e-postadress

UTTRÄDE UR KONSTFÖRENINGEN: vill du inte vara medlem längre, skriv ett kort meddelande till sekreteraren@sjukvardenskonstforening.se.


FÖR ATT DELTA I KONSTLOTTERIET måste medlemsavgiften vara betald senast den 31 oktober.


Fyll i medlemsansökan och betala eventuellt in medlemsavgift till

bankgiro 405-6594, fyll i namn och adress på inbetalningskortet.MEDLEMSANSÖKAN