M E D L E M S K A P

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

______________________________________________________________________

20

11

40

ÅR

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018

 

 

 

 

BLI MEDLEM!

 

Yoshio Nakajima målar inför publik

FÖLJ MED PÅ KONSTRESOR OCH GÅ PÅ INTRESSANTA FÖREDRAG

 

Konstförening är öppen för alla som är eller har varit anställda inom det som tidigare var Helsingborgs sjukvårdsdistrikt. Som medlem får man möjlighet att åka på trevliga utflykter och konstresor och gå på föredrag med skickliga föreläsare. Man deltar också i det årliga konstlotteriet och får en medlemsgåva vart tredje år.

 

MEDLEMSAVGIFTEN ÄR 250 KR/ÅR.

(För ytterligare 100 kronor får en anhörig bli Familjemedlem, Familjemedlem deltar inte i konstlotteriet.)

 

ANSTÄLLDA AV REGION SKÅNE betalar medlemsavgift genom ett årligt avdrag på lönen i februari. (Den som blir medlem efter februari måste själv betala avgiften för det första året till föreningens bankgiro 405-6594. Fyll i namn och adress på inbetalningskortet.)

 

NÄR DU GÅR I PENSION ELLER SLUTAR arbeta i sjukvårdsdistriktet och vill fortsätta att vara medlem eller är privat eller kommunalt anställd, måste du själv betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro 405-6594. Fyll i namn och adress på inbetalningskortet. Tänk på att meddela ändrad e-postadress.

 

FÖR ATT DELTA I KONSTLOTTERIET måste medlemsavgiften vara betald senast den 31 oktober.

 

Fyll i medlemsansökan och betala eventuellt in medlemsavgift till

bankgiro 405-6594, fyll i namn och adress på inbetalningskortet.

 

 

MEDLEMSANSÖKAN

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________