K O N S T L O T T E R I E T

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

______________________________________________________________________

20

16

45

ÅR

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018

 

 

 

 

KONSTLOTTERIET

 

Fyren 2, Ullastina Larsson

VINNARE OCH VINSTLISTA 2017

 

Som vanligt i slutet av varje år presenterar vi nu med glädje de 60 vinnarna i föreningens stora medlemslotteri. De 61 vinsterna, varav en extra, består av målningar, teckningar, skulpturer och grafiska tryck av konstnärer verksamma i Skåne. Vinstvärdet motsvarar ungefär summan av årets medlemsavgifter.

Vinsterna ställs ut på Medicinhistoriska muséet. Öppettider: tisdag 7 november, torsdag 9 november, tisdag 14 november och torsdag 16 november, kl 10.00-18.00, Medicinhistoriska muséet, Bergaliden 20, nedre plan. Vinstutdelning: tisdag 21 november, kl 17.30, Medicinhistoriska muséet, Bergaliden 20, nedre plan.

OBSERVERA! Konstlotteriet är ett vinstvalslotteri. Vid vinstutdelningen väljer först vinnare nummer ett sin vinst bland alla vinsterna på vinstlistan, sedan väljer vinnare nummer två sin vinst bland de resterande vinsterna och så vidare. Vinstnummer och vinnarnummer hör inte ihop. Den som inte kan närvara har möjlighet att utse ett ombud. Har man inte utsett något ombud tilldelas man vinst i vinnarordning efter att alla närvarande har valt. Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften senast den 31 oktober deltar i utlottningen. Man har fyra veckor på sig att hämta sin vinst.

 

VINSTLISTA >

VINNARE

 

1         Marguerita Dietsche           

2         Marie-Louise Lundborg       

3         Ann-Christin Arvidsson       

4         Ulla-Britt Karlsson           

5         Barbro Dahlöf               

6         Pia Kempi               

7         Ulla Hellström               

8         Eva N Björklund           

9         Karin Olofsson           

10         Lena Kruse               

11         Liselott Köie Zetterstrand

12         Ola Rosdahl               

13         Johan Kalén               

14         Lisbeth Larsson Brehmer       

15         Kjerstin Persson           

16         Nicklas Hvidberg           

17         Agneta Olsson           

18         Gabriella Borgkvist           

19         Ingvar Celander           

20         Gunvor Pålsson           

21         Anders Strömqvist           

22         Eva-Christin Magnusson       

23         Helen Samuelsson           

24         Barbro Tornestrand           

25         Lena Lindén               

26         Linda Ardemalm           

27         Bo Alkestrand               

28         Marianne Gerstner           

29         Ann-Mari Jönsson           

30         Ewa Hellberg               

31         Nina Vult von Steyern           

32         Birgitta Jakobsson           

33         Monica Svensson           

34         Bodil Schibli               

35         Britt Hagstrand           

36         Elise Oskarsson           

37         Kerstin Persson Olsson       

38         Liselott Ekström           

39         Eva Carlsson               

40         Hanna Mösti               

41         Birgitta Hartford           

42         Christer Lundstedt           

43         Lovisa Jakobsson           

44         Helena Kalin               

45         Anders Johansson           

46         Ingrid Madsen               

47         Elisabet Nilsson           

48         Erik Larsson               

49         Ulf Eriksson               

50         Marie Bondesson           

51         Elin Falk               

52         Stig Ullmark               

53         Eva Thede               

54         Birgitta Larsen               

55         Anita Larsson               

56         Karin Kristensson           

57         Carl-Olof Wramby           

58         Siv Ågren               

59         Åsa Svensson               

60         Mats Hallberg               

___________________________________