K O N S T L O T T E R I E T

    

   

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

              ______________________________________________________________________KONSTLOTTERIET 2018


Zoli Fuglesang Kareld: Helsingborg. Källa Konstrundan i nordvästra Skåne. Bilden är inte vinsten.

VINNARE OCH VINSTER


Som vanligt i slutet av varje år presenterar vi med glädje vinnarna i föreningens stora medlemslotteri. Vinsterna består av målningar, teckningar, skulpturer och grafiska tryck av konstnärer som är verksamma i Skåne. Vinstvärdet motsvarar ungefär summan av årets medlemsavgifter.


VINSTUTSTÄLLNING på Medicinhistoriska muséet 6-15 november, Bergaliden 20, övre plan. Öppettider: Tisdag 6 november och tisdag 13 november kl 10.00-14.00. Torsdag 8 november kl 13.00-18.00. Torsdag 15 november, kl 13.00-17.00.


VINSTUTDELNING på Medicinhistoriska muséet 15 november, Bergaliden 20, övre plan. Torsdag 15 november, kl 17.30.


OBSERVERA! Konstlotteriet är ett vinstvalslotteri. Vid vinstutdelningen väljer först vinnare nummer ett sin vinst bland alla vinsterna på vinstlistan, sedan väljer vinnare nummer två sin vinst bland de resterande vinsterna och så vidare. Vinstnummer och vinnarnummer hör inte ihop.

Den som inte kan närvara har möjlighet att utse ett ombud. Har man inte utsett något ombud tilldelas man vinst i vinnarordning efter att alla närvarande har valt. Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften senast den 31 oktober deltar i utlottningen. Man har fyra veckor på sig att hämta sin vinst.


VINNARE

Nr         Vinnare                                   


  1         Carina Frantzén               

  2         Kent Nyberg                         

  3         Carina Dehman                     

  4         Cecilia Berggren           

  5         Karin Bengtsson           

  6         Anders Wykman           

  7         Anne Eriksson             

  8         Marie Fransson             

  9         Christel Knutsson         

10         Elisabet Jansson-Bekric

11         Christer Malmros         

12         Karin Thunberg           

13         Christin Larsson           

14         Birgitta Larsen             

15         Towe Cederfjäll           

16         Barbro Tornestrand       

17         Ingrid Andersson         

18         Lena Sievert                 

19         Lillebil Rhodiner         

20         Frida Enoksson             

21         Ann-Christin Sjögren     

22         Stig Ullmark                 

23         Ali Hammoura               

24         Carina Andersson         

25         Nina Vult von Steyern     

26         Birgitta Nilsson             

27         Birgit Mårtensson         

28         Sven Stephens               

29         Halina Wadenhed           

30         Marianne Hjalmarsson   

31         Jeanette Törnkvist           

32         Karin Christensen         

33         Peter Nellestam             

34         Gun Johansson             

35         Rolan Nilsson               

36         Marianne Björström       

37         Titti Persson                 

38         Ole Jensen                             

39         Annmarie Svensson                 

40         Liselott Köje Zetterstrand         

41         Monica Påhlsson               

42         Britt-Marie Svensson               

43         Bridget Haglund               

44         Birgitta Persson               

45         Pia Kempi                   

46         Inger Jensen                   

47         Therese Petersson               

48         Carina Lang                     

49         Lillemor Fryksäter Svensson           

50         Ingela Ljong                 

51         Ann-Margret Sunström           

52         Ann-Christin Arvidsson                 

53         Monica Svensson               

54         Karl-Magnus Monikander             

55         Margaretha Sonmark               

56         Gunilla Vesterberg               

57         Sonja Brandt                     

58         Maritha Persson               

59         Karina Sandström               

60         Bitte Linderström


VINSTLISTA >                         

___________________________________