K O N S T L O T T E R I E T

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

______________________________________________________________________

20

11

40

ÅR

 

 

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018

 

 

 

 

KONSTLOTTERIET 2018

 

Zoli Fuglesang Kareld: Helsingborg. Källa Konstrundan i nordvästra Skåne. Bilden är inte vinsten.

VINNARE OCH VINSTER

 

Som vanligt i slutet av varje år presenterar vi med glädje vinnarna i föreningens stora medlemslotteri. Vinsterna består av målningar, teckningar, skulpturer och grafiska tryck av konstnärer som är verksamma i Skåne. Vinstvärdet motsvarar ungefär summan av årets medlemsavgifter.

 

VINSTUTSTÄLLNING på Medicinhistoriska muséet 6-15 november, Bergaliden 20, övre plan. Öppettider: Tisdag 6 november och tisdag 13 november kl 10.00-14.00. Torsdag 8 november kl 13.00-18.00. Torsdag 15 november, kl 13.00-17.00.

 

VINSTUTDELNING på Medicinhistoriska muséet 15 november, Bergaliden 20, övre plan. Torsdag 15 november, kl 17.30.

OBSERVERA! Konstlotteriet är ett vinstvalslotteri. Vid vinstutdelningen väljer först vinnare nummer ett sin vinst bland alla vinsterna på vinstlistan, sedan väljer vinnare nummer två sin vinst bland de resterande vinsterna och så vidare. Vinstnummer och vinnarnummer hör inte ihop.

Den som inte kan närvara har möjlighet att utse ett ombud. Har man inte utsett något ombud tilldelas man vinst i vinnarordning efter att alla närvarande har valt. Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften senast den 31 oktober deltar i utlottningen. Man har fyra veckor på sig att hämta sin vinst.

 

VINNARE

 

Nr Vinnare

 

1 Carina Frantzén

2 Kent Nyberg

3 Carina Dehman

4 Cecilia Berggren

5 Karin Bengtsson

6 Anders Wykman

7 Anne Eriksson

8 Marie Fransson

9 Christel Knutsson

10 Elisabet Jansson-Bekric

11 Christer Malmros

12 Karin Thunberg

13 Christin Larsson

14 Birgitta Larsen

15 Towe Cederfjäll

16 Barbro Tornestrand

17 Ingrid Andersson

18 Lena Sievert

19 Lillebil Rhodiner

20 Frida Enoksson

21 Ann-Christin Sjögren

22 Stig Ullmark

23 Ali Hammoura

24 Carina Andersson

25 Nina Vult von Steyern

26 Birgitta Nilsson

27 Birgit Mårtensson

28 Sven Stephens

29 Halina Wadenhed

30 Marianne Hjalmarsson

31 Jeanette Törnkvist

32 Karin Christensen

33 Peter Nellestam

34 Gun Johansson

35 Rolan Nilsson

36 Marianne Björström

37 Titti Persson

38 Ole Jensen

39 Annmarie Svensson

40 Liselott Köje Zetterstrand

41 Monica Påhlsson

42 Britt-Marie Svensson

43 Bridget Haglund

44 Birgitta Persson

45 Pia Kempi

46 Inger Jensen

47 Therese Petersson

48 Carina Lang

49 Lillemor Fryksäter Svensson

50 Ingela Ljong

51 Ann-Margret Sunström

52 Ann-Christin Arvidsson

53 Monica Svensson

54 Karl-Magnus Monikander

55 Margaretha Sonmark

56 Gunilla Vesterberg

57 Sonja Brandt

58 Maritha Persson

59 Karina Sandström

60 Bitte Linderström

 

VINSTLISTA >                

___________________________________