S T A R T

 

 

 

 

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

KONST ÄR FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

______________________________________________________________________

20

16

45

ÅR

 

©Sjukvårdens Konstförening i

Helsingborg 2018

 

 

 

 

KONST FÖR ALLA

 

Louise Bourgeois

FÖLJ MED TILL KONSTEN

 

Sjukvårdens konstförening vill ge aktuella och givande konstupplevelser till medlemmarna. Vi gör utflykter till konstmuséer och besöker konstnärer i deras ateljéer. Vi ordnar ambitiöst upplagda konstresor och intressanta föreläsningar. Konstföreningen är öppen för alla som är eller har varit anställda inom sjukvården i Helsingborg. Allmänheten är välkommen att delta i mån av plats.

___________________________________

 

HÖSTPROGRAM 2018

 

Sherrie Levine, After Walker Evans, Metropolitan Museum of Art

AUGUSTI - NOVEMBER

 

Ur innehållet. Konst och kulturrunda med Eva Thorén med bland annat besök på Ellinge slott. Utställning med Bente Brosböl Hansens keramik. Guidad kvällsutflykt till Brunnby kyrka och de två kapellen i Arild. Föreläsningarna handlar om Sidenvägens gamla kulturstäder, konsten i Östeuropa bakom järnridån och modern fotokonst.

___________________________________

 

MÅNADENS VINST - OKTOBER

 

Suzanne Nessim: Kaniner. Källa: Metropol auktioner (beskuren)

VINNARE: CHRISTINA HOLMQVIST

 

Vinsten är en litografi av Suzanne Nessim. "Mitt behov av det sköna har varit livslångt men har genom livet sökt nya källor och inspirationer relaterade till mina erfarenheter och intellektuella förflyttningar. Jag dras till att använda det banala och det arketypiska för att undersöka och visa dess komplexitet."

___________________________________

 

KERAMIK OCH FOTOGRAFI UTSTÄLLNING

 

Bente Brosböl Hansen/Drejkonst

TORSDAG 30 AUGUSTI

 

Keramik och fotografi av Bente Brosböl Hansen och dottern Siri Miland Brosböl Karecha.

 

Se Bente Brosböl Hansens tidlösa keramik och Siri Miland Brosböl Karechas bilder på Yoshio Nakajima Konsthall & Museum

 

 

___________________________________

 

SIDENVÄGENS PÄRLOR FÖRELÄSNING

 

The Ark fortress in Bukhara, Uzbekistan, By Stomac [CC BY-SA 2.0 fr (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en)], from Wikimedia Commons

TISDAG 4 SEPTEMBER

 

Ulla Tengberg berättar om en spännande resa till Uzbekistans sägenomspunna och urgamla städer Tashkent, Khiva, Bukhara och Samarkand. Städer med magnifik arkitektur och unika, historiska monument.

 

 

 

___________________________________

 

KAPELLEN I ARILD UTFLYKT

 

Arilds kapell, By Cyhall [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

TORSDAG 13 SEPTEMBER

 

Vi börjar med ett besök på den katolska klosterkyrkan St Clemens i Helsingborg. Här får vi en kort introduktion om familjerna Trapp och Henckel som donerade marken till kyrkan.

Därefter åker vi gemensamt till Brunnby kyrka. Här möter oss guiden Sverker Johansson som följer med oss hela kvällen.

 

___________________________________

 

KONSTEN I ÖSTEUROPA FÖRELÄSNING

 

"In the Forest" by Andre Jemec, 1960. Oil on canvas, 110 x 116 cm. Moderna galerija, Ljubljana. Courtesy Pollock-Krasner House and Study Center, Hamptons Art Hub

TISDAG 2 OKTOBER

 

Martin Schibli, konstvetare och utställningskurator, berättar om konstens utveckling i Östeuropa.

Efter andra världskriget delades Europa. Den västliga konstvärldens kunskap om och intresse för samtida östeuropeisk konst var efter det fram till 2000-talets början ganska begränsad.

 

___________________________________

 

FOTOGRAFIET I SAMTIDSKONSTEN FÖRELÄSNING

 

Sherrie Levine, After Walker Evans, Metropolitan Museum of Art

ONSDAG 31 OKTOBER

 

Conny Blom ger ett historiskt perspektiv på fotokonsten för att sedan gå närmare in på fotografiet i den samtida konsten. Han berättar hur fotografer och konstnärer använder fotografitekniken på olika sätt. I föreläsningen ingår namn som Sherrie Levine, Cindy Sherman, Hannah Wilke, Thomas Demand och Rodney Graham.

 

___________________________________